01 02 04

 

Privacy verklaring De Boer Financieel & Fiscaal

 

Verwerkingsverantwoordelijke

 

Dhr. R.J. de Boer is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Skuniadyk 10

8574TR  Bakhuizen

Telefoon: 0514-581465

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Op dit moment heeft De Boer Financieel & Fiscaal geen functionaris gegevensbescherming aangesteld.

Motivatie:

-          De Boer Financieel & Fiscaal is geen overheidsinstantie of overheidsorgaan

-          De Boer Financieel & Fiscaal verwerkt geen bijzondere en/of strafrechtelijke persoongegevens

-          De kernactiviteit van De Boer Financieel & Fiscaal is niet regelmatige of stelselmatige observatie van betrokkenen.

 

Welke persoongegevens verwerkt De Boer Financieel & Fiscaal

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens

-          Voor- en achternaam;

-          Geslacht;

-          Geboortedatum;

-          Geboorteplaats;

-          Adresgegevens;

-          Telefoonnummer;

-          E-mailadres;

-          Bankrekeningnummer(s);

-          BSN-nummer;

-          Identificatie gegevens (kopie ID-bewijs);

-          Inloggegevens;

-          Financiële gegevens;

-          Samenstelling gezin.

 

De Boer Financieel & Fiscaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

-          Het voldoen aan wettelijke verplichtingen die u als klant heeft, bijvoorbeeld voor het doen van
belastingaangiften, opgaaf pensioenfondsen, (ziektewet)verzekeraars, arbodienst en banken;

-          Het verzenden van onze nieuwsbrief

-          Het contact opnemen middels telefoon of email om onze dienstverlening optimaal uit te kunnen voeren.

 

De Boer Financieel & Fiscaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen

besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om

besluiten die worden genomen door computerprogramma's of systemen, zonder dat daar een mens

(bijvoorbeeld een medewerker van De Boer Financieel & Fiscaal) tussen zit, kunnen voeren.

 

Geautomatiseerde verwerkingssystemen

 

De Boer Financieel & Fiscaal gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen:

-          Afas Profit voor het bijhouden van administraties en het doen van belastingaangiftes en opgaaf pensioenfondsen.

-          Afas Profit Online voor het bijhouden van administraties

-          Yuki, Omegon voor het bijhouden van administraties

-          Microsoft applicaties: Word, Excel, Outlook, voor het opstellen van documenten, rekenbladen en email communicatie

-          Caseware voor het samenstellen van rapportages

De Boer Financieel & Fiscaal heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

-          Beveiligingssoftware zoals antivirussoftware

-          Een firewall

-          Gegevensuitwisseling wordt versleuteld middels encryptie

-          Toegang tot alle gegevens wordt beperkt op basis van een wachtwoordenbeleid

-          Een regelmatige backup procedure en controle hierop.

-          Indringer alarm op het bedrijfspand

 

Bewaartermijnen

 

De Boer Financieel & Fiscaal bewaart alle persoonsgegevens van u als klant voor onbepaalde tijd en voor voormalige klanten niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Algemene bedrijfsmatige documenten

Document 

Minimale bewaartermijn

Jaarrekening, accountantsverklaring e.d.

10 jaar, vanaf datum opstellen

Winst- en verliesrekening  

10 jaar, vanaf datum opstellen

Administratie na ontbinding rechtspersoon 

10 jaar, na ontbinding

Dividendnota’s 5 jaar, na opstellen

5 jaar, na opstellen

Gegevens bedrijfsmatig onroerend goed  

10 jaar, volgend op jaar waarin men goed is gaan bezitten

Subsidie administratie 

10 jaar, vanaf datum administreren

 

 

Fiscale documenten

Document 

Minimale bewaartermijn

Grootboek 

10 jaar, vanaf 1 januari na het opstellen debiteuren- en crediteurenadministratie, in-en verkoopadministratie, loonadministratie en voorraadadministratie

Facturen i.v.m. omzetbelasting

10 jaar, na opstellen c.q. ontvangst

Identificatiebewijs   

5 jaar, na einde dienstverband (op grond van Wet Identificatieplicht)

  

De Boer Financieel & Fiscaal verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Boer Financieel & Fiscaal blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

De Boer Financieel & Fiscaal maakt geen gebruikt van cookies in welke vorm dan ook.

 

Rechten van betrokkenen

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Boer Financieel & Fiscaal en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

De Boer Financieel & Fiscaal wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons .

 

De Boer Financieel & Fiscaal neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .

 

Tot slot

 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Raadpleeg daarom regelmatig deze privacyverklaring die te vinden is op de website deboerff.nl

 

Deze privacy verklaring is hier ook als PDF document te downloaden